اسامي منتخب مردم در شوراي اسلامي شهر احمدآباد

اسامي منتخب مردم در شوراي اسلامي شهر احمدآباد

فرماندار شهرستان اردکان و رئیس هیئت اجرایی ستاد انتخابات شهرستان اردکان آرای کاندیداهای پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر احمدآباد را اعلام کرد. 

به گزارش روابط عمومی ستاد انتخابات شهرستان اردکان "هادی مقیمی" اظهار داشت : نتیجه ی نهایی آرای کاندیداهای حوزه انتخابیه شهر احمدآباد بدین شرح است :

 

اعضای اصلی:

1_ علی نوری احمدآبادی 1395 رأی

2- مهدی سبزی میل سفید 1296 رأی

3- احمدعلی وکیلی احمدآبادی1022 رأی

4- محمود دهقانی احمدآباد982 رأی

5- اسمعیل حیدر ملک  922 رأی

 

اعضای علي البدل:

6- محمدرضا شاطریان احمدآبادی 805 رأی

7- فاطمه قاسمی احمدآبادی 737 رأی

8- عباس خیری پور احمدآبادی 628 رأی