نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آغاز عملیات تكميل خيابان امام حسين (ع) و معابر شهرك فجر

آغاز عملیات تكميل خيابان امام حسين (ع) و معابر شهرك فجر

به گزارش "روابط عمومي شهرداري احمدآباد" عمليات اجرايي پروژه تكميل خيابان امام حسين (ع) و معابر شهرك فجر آغاز گرديد .

مهندس تقوي شهردار احمدآباد اظهار داشت : با توجه به گذشت چندين سال از احداث شهرك فجر و خاكي بودن معابر شهرك و خيابان امام حسين (ع) به منظور رفاه حال همشهريان و جهت ساماندهي يكي از شبكه معابر اصلي شهر شهرداري پروژه فوق را با برآورد اوليه 1/500/000/000 ريال به پيمانكار واگذار نمود. كه پس از جابه جايي تاسيسات ، عمليات خاكبرداري و زيرسازي آن پروژه به اتمام رسيده و انشاءالله تا چند روز آتي عمليات روسازي و آسفالت آن شروع خواهد گرديد.

 همچنين شهردار احمدآباد در خصوص پروژه هاي ميدان شهرداري ، اصلاح و تكميل ميدان شهدا و خيابان آيت الله محقق داماد توضيحاتي ارائه نمودند : طرح ميدان شهرداري و شهدا توسط مشاور ترافيكي تهيه و ارسال گرديده كه پس از تصويب طرح ها توسط دفتر فني استانداري و شوراي شهر عمليات اجرايي آن در فصل جاري آغاز خواهد گرديد .و كارخانه سنگ بري كه در مسير طرح ميدان شهرداري مي باشد تا پايان تير ماه آزاد سازي خواهد شد .

اما در خصوص شروع عمليات اجرايي خيابان آيت الله محقق داماد (سمت غرب) لازم به توضيح است كه سه پلاك ديگر تملك نگرديده و پس از اتمام آزاد سازي املاك در مسير بايستي توسط ارگانهاي حفار نسبت به جابه جايي شبكه تاسيسات موجود در خيابان اقدام گردد كه طبق برنامه ريزي صورت گرفته انشاءالله تا پايان شهريور بتوان عمليات اجرايي خيابان را شروع نمود .