نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انجام حسابرسی و تفریغ بودجه سال مالی 93 شهرداری احمدآباد

انجام حسابرسی و تفریغ بودجه سال مالی 93 شهرداری احمدآباد

به گزارش "روابط عمومي شهرداري احمدآباد" جلسه بررسي حسابرسي و تفريغ بودجه سال مالي 93 شهرداري برگزار گرديد و شهرداري احمدآباد به عنوان دومين شهرداري استان توانست گزارش حسابرسي و تفريغ بودجه سال مالي 93 خود را مورد تأييد قرار دهد.

بر اساس نامه شماره 5617 مورخ 94/02/02 مدیر کل محترم امور شهری و شوراهای استانداری یزد و طی جلسه ای که در صحن علنی شورای اسلامی شهر احمدآباد در روز دوشنبه مورخ 94/02/07با حضور شهردار محترم ، اعضای محترم شورای اسلامی شهر احمدآباد ، نماینده محترم استانداری و نمایندگان محترم موسسه حسابرسی منتخب شورای اسلامی شهر برگزار شد ، گزارش حسابرسی سال مالی 1393 شهرداری مورد بررسی و تائید قرار گرفت.