نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آگهي مزايده نوبت اول جایگاه سوخت شهرداری احمدآباد

آگهي مزايده نوبت اول جایگاه سوخت شهرداری احمدآباد

به گزارش "روابط عمومی شهرداری احمدآباد " شهرداري احمدآباد در نظر دارد جايگاه عرضه سوخت خود را بصورت اجاره به بخش خصوصي واگذار نمايد.

لذا از متقاضيان دعوت مي گردد جهت دريافت اسناد مزايده به واحد امور مالي شهرداري مراجعه نمايند.

همچنين جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 32273143 – 035 يا 32273111 – 035 تماس حاصل نمايند .

مهلت دریافت اسناد مزایده تا تاریخ 94/04/13 می باشد .