آگهی مزایده ماشین آلات شهرداری احمدآباد

آگهی مزایده ماشین آلات شهرداری احمدآباد

مزایده اموال منقول ( خودرو مزدا دوکابین) و (بیل بکهو)

 

 باتوجه به بند 4 مصوبه شماره 38 مورخ 95/11/20 شورای اسلامی شهر احمدآباد شهرداری در نظر دارد نسبت به فروش خودرو وانت مزدا دوکابین  و بیل بکهو از طریق مزایده اقدام نماید . لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید در صورت تمایل نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند.

ضمناً آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده1396/02/28می باشد .

 

 

جهت دانلود اسناد مزایده (مزدا دو کابین) اینجا کلیک کنید .

 

 

جهت دانلود اسناد مزایده (بکهو) اینجا کلیک کنید .

 

عکس مزدا دو کابین

عکس بکهو