نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آگهی مزایده واگذاری بهره برداری جایگاه سوخت شهرداری احمدآباد

شهرداری احمدآباد در نظر دارد در اجرای بند 1 صورتجلسه مورخ 95/04/05 شورای اسلامی شهر احمدآباد و با استناد به ماده ۱۳ آئین نامه مالی شهرداری ها بهره برداری از جایگاه سوخت خود را به مدت یکسال شمسی به بخش خصوصی واگذار نماید .

لذا از متقاضیان دعوت می گردد جهت دریافت اسناد و بازدید از جایگاه در ساعات اداری به واحد املاک شهرداری احمدآباد واقع در بلوار امام خمینی (ره ) میدان شهرداری ساختمان شهرداری مراجعه نمایند.   

به منظور کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 32273143 - 035 داخلی 1  یا شماره 32273111 035 تماس حاصل نمایند.

 

ضمناً آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد مزایده 1395/04/22 می باشد