آگهی مزایده واگذاری بهره برداری جایگاه سوخت شهرداری احمدآباد

شهرداری احمدآباد در نظر دارد با استناد به ماده ۱۳ آئین نامه مالی شهرداری ها بهره برداری از جایگاه سوخت خود را به مدت یکسال شمسی به بخش خصوصی واگذار نماید .

لذا متقاضیان می توانند حداکثر تا تاریخ 1397/04/17 با مراجعه به واحد دبیرخانه شهرداری نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند.

به منظور کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 32273143 - 035 داخلی 9 یا داخلی 4 تماس حاصل نمایند.

 

ضمناً آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده 1397/04/21می باشد .

 

جهت دانلود اسناد مزایده اینجا کلیک کنید .