آگهی مزایده واگذاری فروشگاه پارک نشاط (مرحله دوم)

آگهی مزایده واگذاری فروشگاه پارک نشاط (مرحله دوم)

شهرداری احمدآباد در نظر دارد با استناد به ماده ۱۳ آئین نامه مالی شهرداری ها یک باب مغازه واقع در بلوار امام خمینی(ره) جنب پارک نشاط به صورت اجاره به بخش خصوصی واگذار نماید.

 لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده حداکثر تا تاریخ 1397/01/23 به واحد املاک شهرداری مراجعه نمایند .

به منظور کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 32273143 - 035 داخلی 1 یا داخلی 4 تماس حاصل نمایند

 

 

 جهت دانلود اسناد مزایده اینجا کلیک کنید .