نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازديد مدير كل امور شهري و شوراهاي استانداري يزد از شهر احمدآباد

بازديد مدير كل امور شهري و شوراهاي استانداري يزد از شهر احمدآباد

به گزارش "روابط عمومي شهرداري احمدآباد" مهندس خادمي مديركل دفتر امور شهري استانداري يزد به اتفاق 2 تن از كارشناسان دفتر امور شهري و شوراها به منظور بررسي عملكرد واحدهاي مختلف و روند خدمت رساني به شهروندان و مراجعين در شهرداري احمدآباد حضور يافتند. در اين بازديد كه حدود 3ساعت به طول انجاميد مهندس تقوي شهردار احمدآباد گزارشي از فعاليتهاي شهرداري و برنامه هاي آتي شهرداري و مشكلات موجود ارائه نمودند .

در این بازدید مهندس خادمی مدیر کل دفتر امور شهری از بعضی پروژه های عمرانی شهر بازديد  نمودند و از مجموعه فعاليتهاي اقدام شده ابراز رضايت نمودند.