بازدید کمیته ارزیابی دفتر فنی استانداری از پروژه های عمرانی شهر احمدآباد

بازدید کمیته ارزیابی دفتر فنی استانداری از پروژه های عمرانی شهر احمدآباد

به گزارش "روابط عمومی شهرداری احمدآباد"، اعضای کمیته ارزیابی دفتر فنی استانداری از پروژهای عمرانی شهرداری بازدید کردند.

دراین بازدید که مهندس ابویی معاون دفتر فنی استانداری و جمعی از کارشناسان استانداری حضور داشتند در معیت مهندس تقوی شهردار و مسوول واحد فنی شهرداری از تعدادی از پروژه های شهرشامل: میدان بسیج ، پارک محله ای باران  ، خیابان فاطمیه ، مرمت و بازسازی آب انبارها و زیرسازی و آسفالت معابر و پیاده رو سازی معابر بازدید و از نزدیک روند عملیات اجرایی و پیشرفت فیزیکی پروژه ها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.