تعرفه عوارض سال 1397 شهرداری احمدآباد تصویب شد

تعرفه عوارض سال 1397 شهرداری احمدآباد تصویب شد

به گزارش "روابط عمومی شهرداری احمدآباد" تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری احمدآباد مربوط به سال 1397 طبق تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده در صورت جلسه مورخ 8 بهمن 96 به تصویب شورای اسلامی شهر رسید .

قابل ذکر می باشد تعرفه مصوب شورا به تأیید کمیته انطباق نرسیده و در صورت تغییر، مجدداً به اطلاع عموم خواهد رسید.

 

جهت دانلود تعرفه عوارض و بهای خدمات پیشنهادی سال 1397 اینجا کلیک کنید