نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تفاهم‌نامه همکاری بین شهرداري و اداره ميراث فرهنگي گردشگري يزد امضاء شد

تفاهم‌نامه همکاری بین شهرداري و اداره ميراث فرهنگي گردشگري يزد امضاء شد

به گزارش "روابط عمومي شهرداري احمدآباد"این تفاهم نامه همکاری،در راستاي احياي آثار تاريخي  شهر احمدآباد  با رعایت قوانین و مقررات به امضای شهردار احمدآباد و مدیر كل ميراث فرهنگي استان يزد رسید.

مهندس تقوي شهردار احمدآباد اظهار داشت : به منظور حفظ و احيا و مرمت بناها و بافت تاريخي ، شهرداري احمدآباد با اداره كل ميراث فرهنگي گردشگري و صنايع دستي استان يزد تفاهم نامه مشاركت در اجراي پروژه ها امضاء نمودند .

وي افزود : در اين تفاهم نامه مقرر گرديده در مرحله اول نسبت به مرمت و بازسازي آب انبارهاي سه تايي با مشاركت شهرداري و ميراث فرهنگي اقدام گردد كه وظيفه ميراث فرهنگي طراحي  و تأمين مصالح مورد نياز مي باشد و شهرداري بايستي نسبت به اجراي طرح و پرداخت حق الزحمه پيمانكار اقدام نمايد .