نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تقدیر مدير كل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري يزد از شهردار احمدآباد

تقدیر مدير كل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري يزد از شهردار احمدآباد

به گزارش "روابط عمومی شهرداری احمدآباد" مهندس خادمي مديركل امور شهري و شوراهاي استانداري يزد از شهردار احمدآباد بخاطر انجام تكاليف قانوني و رعايت آيين نامه مالي شهرداري و انجام حسابرسي در حداقل زمان ممكن در سال 93 تقدیر نمود.