نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

خريد و تجهيز ماشين آلات عمراني شهرداري احمدآباد

خريد و تجهيز ماشين آلات عمراني شهرداري احمدآباد

به گزارش "روابط عمومي شهرداري احمدآباد" با توجه به كمبود ماشين آلات عمراني و افزايش پروژه هاي عمراني در راستاي بهبود كيفيت خدمات رساني و بر اساس بودجه پيش بيني شده در اين زمينه اين شهرداري اقدام به خريد دو دستگاه كمپرسي با هزينه 3/300/000/000 ريال نموده كه به زودي جهت خدمات رساني مطلوبتر در اختيار واحد خدمات شهري قرار خواهد گرفت .