نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ديدار شهرداران شهرستان اردكان با رييس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور

ديدار شهرداران شهرستان اردكان با رييس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور

به گزارش "روابط عمومي شهرداري احمدآباد" به منظور بررسي و حل مشكلات شهرداري هاي شهرستان  و ارتقاي درجه آنها جلسه اي با حضور    دكتر تابش نماينده محترم ، مهندس اسماعيلي فرماندار ، رييس شوراي اسلامي شهر اردكان ، شهرداران اردكان ، احمدآباد و عقدا با دكتر خندان دل رييس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور  برگزار شد .

اين جلسه كه با هماهنگي نماينده محترم برگزار شد مشكلات و درخواستهاي  شهرداري ها در جلسه مطرح كه رئيس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور قول مساعد جهت رفع مشكلات دادند .