ساخت مقبره شهید گمنام شهر احمدآباد آغاز شد

ساخت مقبره شهید گمنام شهر احمدآباد آغاز شد

به گزارش" روابط عمومی شهرداری احمدآباد"عملیات ساخت مقبره شهید گمنام شهر احمدآباد آغاز شد .

مهندس طباطبائی مسئول واحد خدمات شهری شهردای احمدآباد اظهار داشت : با موافقت شورای اسلامی شهر و با هماهنگی ناحیه مقاومت بسیج ، عملیات ساماندهی و ساخت مقبره شهید گمنام با اعتباری بالغ بر 400 میلیون ریال از محل اعتبارات عمرانی شهرداری آغاز شد .