نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سيدكاظم ابراهيمي

سيد كاظم ابراهيمي

اولين شهردار احمدآباد / ليسانس
مسئولیت ها و وظایف
آقای سید کاظم ابراهیمی از تاريخ 75/12/05 لغايت 77/11/14 به مدت يك سال و یازده ماه ونه روز عهده دار مسئولیت بودند.