نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شروع عملیات اجرايي زیرسازی وآسفالت معابر

شروع عملیات اجرايي زیرسازی وآسفالت معابر

به گزارش روابط عمومي شهرداري احمدآباد" مهندس نصيري  مسئول واحد فني شهرداري احمدآباد با اشاره به آغاز عملیات آسفالت معابر سطح شهرگفت : با توجه به درخواستهاي مردمي و در صورت تكميل بودن شبكه تاسيسات شهري در داخل معبر،  شهرداري در نظر دارد تا پايان فصل تابستان نسبت به آسفالت معابر خاكي اقدام نمايد .لازم به ذكر است اعتبار پيش بيني شده در بودجه سال جاري براي آسفالت معابر مبلغ 3/000/000/000 ريال مي باشد .