شروع عملیات مرمت و بازسازی آب انبار جلیل آقا احمدآباد

شروع عملیات مرمت و بازسازی آب انبار جلیل آقا احمدآباد

به گزارش "روابط عمومی شهرداری احمدآباد" پروژه مرمت و باز سازی آب انبار "جلیل آقا " واقع در خیابان آیت الله محقق داماد احمدآباد شروع گردید.

مهندس تقوی شهردار احمدآباد  اظهار داشت : این پروژه در راستای حفظ و مرمت بناهای تاریخی و در ادامه مرمت و احیای آب انبارهای شهر و به منظور بهبود سیما و منظر شهری از محل اعتبارات عمرانی شهرداری شروع گردید .

وی اضافه کرد : مهمترین عملیات اجرایی این آب انبار شامل بازسازی قسمتهای تخریب شده ، باز سازی بادگیر ها ، ازاره چینی اطراف مخزن ، بدنه سازی ، کف سازی ، آجر فرش روی مخزن ، نور پردازی و آماده سازی جهت آب گیری می باشد که به صورت پیمانی و با مشارکت اداره میراث فرهنگی و گردشگری در حال انجام است و انشاء الله تا پایان سال به اتمام خواهد رسید.