نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شهردار

حمیدرضا تقوی

شهردار احمدآباد / مهندسی عمران
مسئولیت ها و وظایف
3 سال كارشناس واحد فني شهرداري اردكان
3 سال مسئول واحد فني شهرداري اردكان
3 سال معاون شهردار اردكان