عملیات زراعی در فضای سبز شهر احمدآباد آغاز شد

عملیات زراعی در فضای سبز شهر احمدآباد آغاز شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری احمدآباد مهندس طباطبائی مسوول واحد خدمات شهری و فضای سبز شهرداری احمدآباد از اجرای عملیات زراعی بوستان ها و معابر در سطح شهر خبر داد.

مهندس طباطبائی با اعلام این خبر گفت: از آنجایی که ایجاد فضای مطلوب شهری به وضعیت روحی شهروندان و زیبا سازی بصری در فضای شهری کمک می کند عمليات زراعي بوستان ها و معابر به منظور بهبود وضعیت فضای سبز شهری از سوی شهرداری آغاز شده است.

وی ادامه داد: در عملیات زراعی بوستان هاو معابر فعالیت هایی از قبیل حذف  تنه جوش و پاجوش درختان، كندو كوب، زير و روكردن خاك بستر باغچه هاي معابر و بوستان ها با هدف تنظيم بافت خاك انجام حذف علفهای هرز ، برداشت نخاله و خاک های آلوده و نامناسب ، تغذیه و کوددهی انجام می شود.