مزایده فروش آهن آلات مستعمل شهرداری احمدآباد

مزایده فروش آهن آلات مستعمل شهرداری احمدآباد

مزایده فروش آهن آلات مستعمل شهرداری احمدآباد

 

 باتوجه به بند 4 مصوبه شماره 38  شورای اسلامی شهر احمدآباد شهرداری در نظر دارد نسبت به فروش آهن آلات مستعمل از طریق مزایده اقدام نماید . لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید در صورت تمایل نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند.

ضمناً آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده1396/02/28می باشد .

 

 

جهت دانلود اسناد مزایده (آهن آلات مستعمل) اینجا کلیک کنید .