نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسئول حراست

عليرضاابراهيمي

مسئول حراست / فوق ليسانس
مسئولیت ها و وظایف
مسئول حراست شهرداري
مسئول واحد IT
اهم وظايف:
حفظ و نگهداری اسناد طبقه بندی شده و نظارت بر حسن اجرای کارو حفاظت و استفاده بهينه از اموال و داريي هاي شهرداري .
ارائه مشاوره حراستي و اطلاعات لازم به شهردار.
انجام امور تحریرات و بایگانی اسناد طبقه بندی شده محرمانه.
ارائه پیشنهادات اصلاحی در جهت رفع نقایص و بهبود روشها و نظارت بر حسن اجرای خط مشی و هدف های تعیین شده.
نگهداري و نظارت شبكه و سيستمهاي كامپيوتري و دوربينهاي نظارتي .
راهبر سيستم اتوماسيون اداري و مالي .
به روز نگه داشتن نقشه هاي GIS شهر .
انجام سایر امور مشابه که محول می شود.