نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسئول خدمات شهري

سيدمهدي طباطبائي

مسئول واحد خدمات شهري و فضاي سبز / مهندسي عمران
مسئولیت ها و وظایف
مسول واحد خدمات شهري
مسئول فضاي سبز
اهم وظايف:
نظارت و مراقبت مستمر بر امر نظافت و دفن، حمل و جمع آوری بهداشتی زباله و شستشوی معابر و خیابانها.
پاکسازی و رنگ آمیزی دیوارها، نرده ها، موانع، ایستگاه های اتوبوس، جداول و غیره.
نظارت و سرپرستی در امور نظافت و پاکسازی اماکن عمومی، جویها و فاضلابها، آبروها و غیره و حفر چاه به منظور جذب آبهای سطحی.
نظارت و سرپرستي مربوط به خطرات احتمالی ناشی از حوادث و سوانح طبیعی و جوی از قبیل سیل، زلزله و غیره.
برنامه ربزی به منظور ایجاد و توسعه فضای سبز، پارکها و نگهداري از فضاهاي سبز ايجاد شده و اجراي برنامه هاي كاشت و طرحهاي مصوب.
نظارت بر امور مربوط به گورستان .
صدور مجوز حفاری جهت امور گاز و مخابرات و آب در سطح شهر و پیگیری در مرمت آنها.
همکاری با واحد عمران مبنی بر احداث جوی، جدول، خاکبرداری، زیرسازی و آسفالت خیابانها، لکه گیری آسفالت خیابانها و معابر، پیاده رو سازی .
تهیه طرح های مطالعاتی در زمینه های مربوط به گسترش فضای سبز و پارک هاو مکانهای تفریحی.
انجام سایر امور مشابه که محول می شود.