نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسئول واحد درآمد

محبوبه دهستاني

مسئول واحد درآمد / فوق ليسانس
مسئولیت ها و وظایف
مسئول واحد درآمد
اهم وظایف:
محاسبه و وصول عوارض زیربنا و عوارض نقل و انتقالات، تراکم، جرائم ماده 100 و ماده 77 ، تفکیک، صدور پروانه ساختمان، تمدید پروانه ساختمان، عدم خلافی، معاملات، استعلامها، کارشناسی و غیره مطابق با دستورالعملهای مدون و ارقام مصوب شورای اسلامی شهر.
وصول عوارض از اماکن، املاک، کارخانجات، اصناف، پیشه وران و امور مشابه.
وصول عوارض انواع اتومبیلها و سایر وسائط نقلیه، رسیدگی و نظارت بر وصول عوارضی که مطابق قانون از سازمانهای دولتی و سایر مؤسسات اخذ می شود و بعداً باید در وجه شهرداری واریز گردد.
بررسی منابع درآمدی جدید و پیشنهاد لازم در مورد لغو با برقراری عوارض جدید با هماهنگی امور مالی و اداری جهت ارائه به شورای شهر.
انجام امور مربوط به چکهای شهروندان.
ثبت اسناد بانکی از قبیل چک هاو فیش های پرداختی.
صدور انواع فیش های درآمدی پس از محاسبه مسئول مربوطه.