نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسئول واحد عمران

محمد حسين نصيري

مسئول واحد عمران / مهندسي عمران
مسئولیت ها و وظایف
مسئول واحد عمران شهرداري
اهم وظايف:
نظارت بر کلیه پروژه های عمرانی و اجرایی مربوط به شهرداری از لحاظ کمی و کیفی اعم از امانی و پیمانی و برآورد هزینه های مربوطه.
ارائه طرح های عمرانی در راستای بهبود فضای شهر.
رسیدگی به درخواست های پیمانکاران جهت ایجاد تسهیلات مقرر شده در پیمان نامه و بررسی صورت وضعیت های ارسالی از طرف پیمانکاران و اعلام نتایج به شهردار و مبادی ذیربط.
تهیه، تنظیم و ترسیم نقشه ها، طرح ها و نمودارهای مربوط به واحد عمران بر اساس طرح جامع و تفصیلی و نظارت بر کلیه امور انجام استعلام و انتخاب پیمانکار جهت اجرای پروژه های عمرانی.
انجام سایر امور مشابه که محول می شود.