نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاون شهردار

محمد حسين محمدي

معاون شهردار / فوق ديپلم
مسئولیت ها و وظایف
معاون شهردار
مسئول حمل و نقل شهرداري
كارپردازي شهرداري
اهم وظايف:
انجام امور اداري و جانشين شهردار
استعلام بهاء قبل از خرید اجناس و گزارش آن به امور مالی.
خريد اجناس طبق درخواستهاي خريد و تحويل به واحد انبار.
تهیه و تنظیم صورت مجلس های مربوط به ترخیص کالا و ارائه آن به امور مالی.
كنترل و نظارت بر سيستم حمل و نقل عمومي.
صدور كارت تردد وانت بار و ميني بوس.
نظارت بر سيستم باربري درون شهري.
انجام سایر امور مشابه که محول می شود.