نصب پایه پرچم 30 متری در میدان بسیج احمدآباد

نصب پایه پرچم 30 متری در میدان بسیج احمدآباد

به گزارش "روابط عمومی شهرداری احمدآباد " شهرداری احمدآباد با هدف زیبا سازی و آراسته نمودن شهر نسبت به خرید و نصب پایه پرچم 30 متری در میدان بسیج شهر اقدام نمود.