کلیه منازل شهر احمدآباد تحت پوشش بیمه آتش سوزی قرار گرفت

کلیه منازل شهر احمدآباد تحت پوشش بیمه آتش سوزی قرار گرفت

به گزارش "روابط عمومی شهرداری احمدآباد"  مهندس تقوی شهردار احمدآباد از تحت پوشش قرار گرفتن بیمه آتش سوزی کلیه منازل مسکونی شهر احمدآباد  تا سقف یک میلیارد ریال خبر داد.

شهردار احمدآباد اظهار داشت: با توجه به انعقاد تفاهم نامه فیمابین ستاد بحران استانداری یزد با شرکت بیمه معلم در خصوص پرداخت 50 درصد حق بیمه آتش سوزی منازل و واحدهای تجاری استان توسط ستاد بحران ، شهرداری با توجه به مصوبه شورای اسلامی شهر تمام منازل مسکونی شهر در مقابل خطرات آتش سوزی ، صاعقه و انفجار به مبلغ 136/000/000از محل اعتبارات جاری شهرداری برای مدت یکسال تا تاریخ 14 فروردین 1398 بیمه نموده است .

لازم به ذکر است سقف تعهدات بیمه هر منزل مسکونی یک میلیارد ریال شامل 500 میلون ریال بیمه ساختمان و 500 میلیون ریال بیمه اثاثیه منزل می باشد .