گزارش درآمد و هزینه شهرداری احمدآباد در شش ماهه دوم سال 1396

گزارش درآمد و هزینه شهرداری احمدآباد در شش ماهه دوم سال 1396

به گزارش "امور مالی شهرداری احمدآباد" گزارش جامع شش ماهه دوم سال 1396 از درآمد و هزینه های شهرداری احمدآباد به شرح ذیل می باشد.

 

 

جهت مشاهده گزارش درآمد و هزینه اینجا کلیک کنید