saghafi.png
ملكه ثقفي

مسئول امور مالي / ليسانس
 
مسئولیت ها:
◂مسئول امور مالي شهرداري
 
 
 
 
◂اهم وظایف:
◂انجام تعهدات و پرداخت ها برابر مقررات مربوطه.
◂نظارت در حفظ و نگهداری کلیه اموال و دارائیهای شهرداری.
◂تهیه و تنظیم بودجه، متمم بودجه، تفریغ بودجه و ارائه به مراجع ذیربط .
◂نظارت و مراقبت در حسن گردش امور مالی و حسابداری.
◂ثبت اسناد و اوراق حسابداری.
◂تهیه و تنظیم لیست حقوقی و مزایای ماهیانه پرسنل.
◂ثبت فیش های درآمدی.
◂بررسی و صدور سند هزینه.
◂انجام سایر امور مشابه که محول می شود.

تاریخچه احمدآباد

احمدآباد به مختصات جغرافيايي 23 درجه و 35 دقيقه عرض شمالي و 54 درجه و 15 دقيقه طول شرقي در فاصله 65 كيلومتري شهر يزد و در 5 كيلومتري و شمال غربي اردكان قرار دارد . بر اساس آمار اداره کل آمار و اطلاعات استانداری یزد در سال 95 جمعيت شهر احمدآباد به تعداد 6046 نفر می باشد و همچنين شهرداري احمدآباد در سال 1375 هجري شمسي تأسيس و درحال حاضر با درجه 4 به فعاليت خود ادامه مي دهد.

اطلاعات تماس

شهرداری: 4-32273143 (035)

فکس:         32273123 (035)

شورا      :    33293092 (035)

فکس:         32274520 (035)

پیام کوتاه: 30009655

ایمیل: info@ahmadabad.ir