احمدآباد به مختصات جغرافيايي 23 درجه و 35 دقيقه عرض شمالي و 54 درجه و 15 دقيقه طول شرقي در فاصله 65 كيلومتري شهر يزد و در 5 كيلومتري و شمال غربي اردكان قرار دارد . بر اساس آمار اداره کل آمار و اطلاعات استانداری یزد در سال 95 جمعيت شهر احمدآباد به تعداد 6046 نفر می باشد و همچنين شهرداري احمدآباد در سال 1375 هجري شمسي تأسيس و در حال حاضر با درجة 4 به فعاليت خود ادامه مي دهد .

از لحاظ قدمت شهر ، احمدآباد توسط شیخ احمد یزدی « متوفی 635 »هجری قمری احداث گردیده است ، صاحب جامع مفیدی و دیگر متون تاریخی یزد بنای احمدآباد را مربوط به دوران آل مظفر دانسته و یکی از مستحدات امیر مبارزالدین محمد و فرزندان او قلمداد می کنند که در اواسط قرن هشتم احداث گردیده است . در متون تاریخی زرتشتیان نیز آمده است که چندین خانوار زرتشتی نیز در احمدآباد سکونت داشتند و حتی پرستشگاه به نام «مهر» نیز در آنجا بنا نموده بودند . اما به مرور زمان زرتشتیان احمدآباد به شریف آباد کوچ نمودند و سنگ آتشدان و مهر احمدآباد نیز به شریف آباد منتقل کردند .

اهالی احمدآباد از استعداد ذاتی خوبی برخوردارند و قرون اخیر مفاخر علمی بزرگی چون : آیت الله محقق داماد و آیت الله فکور و آیت الله واعظ و آیت الله خاتم از آن برخواسته اند .

عمده محصول تولیدی این شهر پسته و رناس می باشد . پسته با رقم هایی چون حاج عبداللهی ، پرنده ای ، حاج آقا علی ، جلیل آقایی و لرگی در کشور دارای اعتباری خاص بوده و همچنین مهمترین صنایع دستی این شهر قالی های بافت احمدآباد می باشد .

 

تاریخچه احمدآباد

احمدآباد به مختصات جغرافيايي 23 درجه و 35 دقيقه عرض شمالي و 54 درجه و 15 دقيقه طول شرقي در فاصله 65 كيلومتري شهر يزد و در 5 كيلومتري و شمال غربي اردكان قرار دارد . بر اساس آمار اداره کل آمار و اطلاعات استانداری یزد در سال 95 جمعيت شهر احمدآباد به تعداد 6046 نفر می باشد و همچنين شهرداري احمدآباد در سال 1375 هجري شمسي تأسيس و درحال حاضر با درجه 5 به فعاليت خود ادامه مي دهد.

اطلاعات تماس

شهرداری: 4-32273143 (035)

فکس:         32273123 (035)

شورا      :    33293092 (035)

فکس:         32274520 (035)

پیام کوتاه: 30009655

ایمیل: info@ahmadabad.ir